Legal & More: Juridisch- en HRM adviesbureau voor MKB(+) 

Gespecialiseerd in Arbeidsrecht en (Internationaal) Contractenrecht

Adviseur op strategisch niveau inzake Bedrijfsjuridische, Arbeidsrechtelijke en HRM vraagstukken

Business Partner in transitieprocessen, reorganisaties, ontslagprocedures, begeleiding langdurig verzuim

Sinds 2011 ben ik zelfstandig bedrijfsjurist. Ik adviseer op het snijvlak van HRM en arbeidsrecht, over bedrijfsjuridische zaken en (internationale) contracten.

Ik ondersteun directie en management van MKB+ bedrijven op tactisch en strategisch niveau door middel van juridische advisering, het opstellen van beleid en contracten, het verstrekken van informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving en het voeren van procedures.

Hiernaast ben ik parttime docent aan de juridische faculteit van de Radboud Universiteit.

Ik word door mijn klanten omschreven als: Scherp, analytisch, ervaren, oplossingsgericht, efficiënt.

Inventarisatie en minimalisering juridische risico’s

Interim management Legal/HR afdeling, juridische of beleidsmatige projecten

Arbeidsovereenkomsten, Personeelshandboek, reorganisaties, ontslag

Opstellen & beoordelen contracten, brieven, claims, procedures

Aangesloten bij