flexwet

Modernisering Ontslagrecht?

Gisteren woonde ik een nascholingscursus Arbeidsrecht bij. De professor stond even stil bij de kabinetsplannen voor modernisering van het ontslagrecht. Hij vertelde een leuke variatie op de grap: Voetbal is een spel met 1 bal, 2 doelen, 22 spelers , 2x 45 minuten speeltijd en aan het einde wint Duitsland. En nu het Nederlandse ontslagrecht: al jaren worden wijzigingen voorgesteld ten aanzien van de rechtsgang, ontslagvergoedingen, WW-uitkeringen, enz. En uiteindelijk blijft het allemaal bij het oude. Zou het de huidige kabinetsplannen ook zo vergaan?

Flexwet

Het kabinet beoogt een nieuwe balans te creëren tussen flexibiliteit en zekerheid. De voorgestelde veranderingen in de Flexwet zijn bedoeld om de positie van flexwerkers te versterken en schijnconstructies tegen te gaan. Zo wordt een maximum gesteld aan tijdelijke contracten, mag er geen proeftijd meer worden bedongen bij tijdelijke contracten van max. 6 maanden, en is een concurrentiebeding in een tijdelijk contract alleen in bijzondere gevallen mogelijk. De bedoeling is dat deze wetgeving per 1 januari 2015 ingaat.

Ontslagrecht

Het ontslagrecht wordt (per 1 januari 2016) eenvoudiger en sneller. Afhankelijk van de reden van ontslag komt er één ontslagroute. Een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zal verlopen via het UWV. Het UWV streeft er naar een ontslagaanvraag binnen 4 weken af te handelen. Ontslag om andere redenen (disfunctioneren, dringende reden) kan worden geregeld via een ontbindingsprocedure voor de kantonrechter.  De ontslagvergoeding wordt anders berekend en gemaximeerd op € 75.000,-.

WW

Ook de WW wordt hervormd. Het kabinet zet in op van-werk-naar-werk begeleiding. De maximale duur van de (publiek gefinancierde) WW wordt beperkt tot 2 jaar. Ook de hoogte van de uitkering wordt verlaagd.

En nu?

Al met al aardig wat voorgestelde wijzigingen. Maar gezien de huidige politieke verhoudingen, nog lang niet zeker dat ze allemaal (volgens  plan) doorgaan. Des te meer reden om zelf de touwtjes in handen te houden en, bij gewijzigde omstandigheden of onverenigbare meningsverschillen, de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Zo kunt u onderhandelen over de voorwaarden, de wederzijdse afspraken goed vastleggen en zorgen dat de medewerker zijn recht op een WW-uitkering behoudt. Wilt u hier meer over weten? Raadpleeg uw jurist!
 
Diana Tjebbes, EasyLawyer